Psst!

De Telegraaf krijgt een nieuwe website

Bekijk 'm hier! Misschien later
vrijdag 31 maart 2017, 8:00

Zo gaat aangifte doen vanzelf!

© Robert Hoetink

De Belastingaangifte is een jaarlijks terugkerend fenomeen. De een vindt het een drama, de ander ziet het als een kans om te besparen op de belasting. Wilt u ook tot die groep bespaarders (gaan) behoren? DFTGeld helpt je daarbij op weg met in maart dagelijks een belastingtip. In maart komt hier elke dag een nieuwe belastingtip te staan

Tip 31: Kosten vooruitbetalen

Het kan voordelig zijn kosten vooruit te betalen. Dat gaat vooral op voor kosten die aftrekbaar zijn. Wie volgend jaar een lager inkomen heeft en/of de AOW-leeftijd bereikt, kan de kosten in 2017 vaak aftrekken tegen een hoger belastingtarief.

Een andere reden om aftrekbare kosten vooruit te betalen is dat zorgkosten en giften elk jaar pas aftrekbaar zijn voor zover ze een bepaald bedrag overschrijden in 1 jaar. Overschrijd je dat bedrag in 2017 en weet je niet of dat in 2018 weer zo is? Dan is nu betalen fiscaal interessant.

Bovendien is je vermogen bij vooruitbetalen in 2017 op 1 januari 2018 lager. Dit scheelt belasting in box 3 als je (anders) boven het heffingsvrije vermogen uitkomt. Soms stel je zo ook je recht op toeslagen veilig. Dit voordeel geldt natuurlijk voor alle kosten die je vooruitbetaalt, en niet alleen voor de aftrekbare kosten.

Tip 30: Wat te doen met een kleine schuld?

In box 3 wordt uw vermogen belast. Schulden kunnen pas in mindering worden gebracht boven een drempel van €3000. Voor fiscale partners geldt het dubbele bedrag. Heeft u een totale schuld onder de €3000 dan is het handig om deze, indien mogelijk, af te lossen. In box 3 zorgt deze immers niet voor een besparing op de vermogensrendementsheffing. Bovendien scheelt het rente.

Tip 29: BTW - aftrek

Wie als btw-ondernemer zijn verdiensten binnen de perken houdt, hoeft mogelijk geen btw af te dragen. Als het verschuldigde btw-bedrag na aftrek van voorbelasting lager is dan €1883, kom je in aanmerking voor de kleineondernemersregeling en hoef je mogelijk helemaal geen btw te betalen. Ook kun je ontheffing krijgen van administratieve verplichtingen. Dit kan in de honderden euro’s lopen.

Tip 28: Aftrek zorgkosten

Heb je in 2016 veel zorgkosten gehad die niet onder het eigen risico vielen en niet werden vergoed door de zorgverzekeraar? Dan kun je deze, als je aan bepaalde voorwaarden voldoet, aftrekken. Denk bijvoorbeeld aan de kosten voor een beugel die de zorgverzekeraar niet heeft vergoed of reiskosten van en naar het ziekenhuis omdat je daar onder behandeling was. Op de site van de Belastingdienst wordt uitgelegd welke kosten wel en niet voor aftrek in aanmerking komen.

Tip 27: Belastingvrij schenken aan (klein)kinderen

Je kinderen kun je een belastingvrij een schenking doen. Voor de aangifte over 2016 geldt een bedrag van €5.304, voor een schenking aan anderen €2.122.

Een keer in hun leven mag er een belastingvrije gift worden gedaan van €25.449. Deze vrijstelling komt in dat jaar in plaats van de vrijstelling van €5.304. Je mag zelf bepalen wat je met het geld doet.

Je mag het bedrag ook verhogen tot €53.016. Maar dan moet je het meerdere gebruiken voor de financiering van een eigen woning of dure studie en moet je tussen de 18 en 40 jaar oud zijn.

Als het bedrag (voor het overgrote deel) wordt gebruikt voor de aankoop van een eigen huis, dan mag €100.000 belastingvrij worden geschonken. Ook hieraan zijn bepaalde voorwaarden verbonden.

Stel, je schenkt dit jaar een ton, en daarna twintig jaar lang het belastingvrije bedrag, dan boor je de Belastingdienst de schenk- én erfbelasting over €200.000 door de neus. Om over de vermogensrendementsheffing maar te zwijgen.

Tip 26: Partneralimentatie

Betaal je partneralimentatie aan uw ex-partner? Dan mag je die partneralimentatie aftrekken als 'Betaalde partneralimentatie en andere onderhoudsverplichtingen'. Ook andere onderhoudsverplichtingen mag je in bepaalde gevallen aftrekken. Het maakt niet uit of je de alimentatie via de rechter hebt geregeld of met je ex-partner. Je moet de afspraken en voorlopige voorzieningen wel schriftelijk vastleggen en allebei ondertekenen.

Tip 25: Kinderalimentatie

Betaal je kinderalimentatie? Voor de belastingheffing over 2015 en 2016 kun je de contante waarde van de verplichting om kinderalimentatie te betalen als schuld in box 3 opnemen. Om de waarde van deze schuld te berekenen, kunt u terecht op de site van de Belastingdienst. Dit is het laatste jaar dat dit tot de mogelijkheden behoort.

Tip 24: En/of-rekening aangeven

Bij een en/of-rekening reken je lang niet altijd de helft van het geld toe aan de een en de helft aan de ander. Die verhouding kan ook 60-40 zijn of 80-20. En/of-rekeningen zorgen niet voor problemen bij fiscale partners omdat zij gezamenlijk aangifte doen. Hierdoor maakt het voor de fiscus niet veel uit hoe het geld is verdeeld.

Wie echter een gezamenlijke rekening heeft met bijvoorbeeld zijn bejaarde moeder, doet waarschijnlijk niet samen aangifte. Vul dan in uw aangifte alleen het vermogen in dat van u is. En de rest op de aangifte van uw moeder. De verdeling maakt uiteindelijk ook uit voor de erfbelasting.

Tip 23: Schenken en overlijden

Een schenking binnen 180 dagen voor een overlijden, wordt door de Belastingdienst als een deel van de erfenis gezien. Om te voorkomen dat in dat geval twee keer belasting moet worden betaald, mag de schenkbelasting in mindering worden gebracht op de erfbelasting.

Tip 22: Geld gedoneerd? Geef dit op!

Heb je geld gegeven aan een goed doel of een maatschappelijke instelling? Onder bepaalde voorwaarden zijn deze giften aftrekbaar van het belastbaar inkomen. Een van de voorwaarden is dat de instelling als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), een culturele ANBI, een vereniging of een steunstichting sociaal belang behartigende instelling (SBBI) is. Ook moet je op papier kunnen aantonen dat je de gift hebt gedaan.

Je kunt de aftrekbaarheid flink vergroten met een zogeheten 'periodieke gift', omdat hiervoor andere regels gelden. Normaal zijn giften pas aftrekbaar boven een drempel van 1% van je verzamelinkomen en een maximum van 10% van dat inkomen. Bij een periodieke gift gelden geen drempels en geen maximum. Alles is aftrekbaar. Wel dien je vijf jaar lang een bepaald goed doel een vast bedrag te schenken.

Tip 21: Voordeel uit je restschuld

Verkocht je na 28 oktober 2012 je woning die je hoofdverblijf was? En is de verkoopprijs lager dan je eigenwoningschuld en de verkoopkosten? Dan heb je een restschuld. Je mag voor die restschuld nog maximaal 15 jaar na de verkoopdatum de betaalde rente en financieringskosten aftrekken.

Deze maatregel geldt voor restschulden die tussen 29 oktober 2012 en 31 december 2017 ontstaan. In de periode dat je nog recht heeft op aftrek hoef je de lening niet af te lossen. De regeling is er ook voor huiseigenaren die na verkoop een woning gaan huren.

Tip 20: Aftrek leegstaande woning

Ga je ergens anders wonen om je huis te verkopen? In dat geval is de hypotheekrente voor je leegstaande woning nog maximaal 3 jaar aftrekbaar. Heb je een huis gekocht dat in aanbouw is? Ook in dat geval mag je de hypotheekrente maximaal 3 jaar aftrekken.

Tip 19: Eenmalige aftrek hypotheekkosten

Heb je een nieuwe woning gekocht of een nieuwe hypotheek afgesloten? Dan heb je eenmalige aftrekposten in dat jaar die hierop betrekking hebben.

De volgende kosten voor het afsluiten van uw hypotheek zijn aftrekbaar: bemiddelingskosten voor het krijgen van je hypotheek of lening, zoals advies- en afsluitkosten, notariskosten en kadestrale rechten voor de hypotheekakte, inclusief btw, taxatiekosten (alleen om een lening te krijgen), kosten van de aanvraag van een Nationale Hypotheek Garantie, kosten van een nieuwbouwdepot of verbouwingsdepot (onder voorwaarden), bouwrente over de periode na het sluiten van de voorlopige koopovereenkomst.

Tip 18: Ouderenkorting

Als je de AOW-leeftijd al bent gepasseerd, heb je recht op ouderenkorting. Deze heffingskorting hangt ook af van je inkomen. Is dat hoger dan €35.949, dan krijg je €70 ouderenkorting. Is je inkomen lager dan €35.949 dan krijg je €1.187 ouderenkorting.

Tip 17: AOW-leeftijd bereikt? Let op!

Vele fiscale regelingen zijn afhankelijk van het bereiken van de AOW-leeftijd. Denk bijvoorbeeld aan het recht op en de hoogte van de heffingskortingen. In 2016 ging de AOW-leeftijd in precies zes maanden na de 65e verjaardag. Bovendien verandert je inkomen in het jaar dat je de AOW-leeftijd bereikt. Dit kan gevolgen hebben voor je toeslagen: wellicht kom je nu wel in aanmerking voor huur- of zorgtoeslag. Misschien kun je ook gebruikmaken van middeling.

Tip 16: Dividend

Heb je dividend uitgekeerd gekregen? Houd dan rekening met de dividendbelasting die is ingehouden. Deze dividendbelasting moet in mindering worden gebracht op je aangifte inkomstenbelasting.

Tip 15: Inkomsten uit overige werkzaamheden: hobby of werk?

Verdien je wat bij met je hobby? Of doe je wel eens klusjes voor familie en vrienden tegen een vergoeding van de onkosten? Deze activiteiten vallen in de hobby- of familiesfeer. De inkomsten die je hiervan hebt, en de kosten die je hiervoor maakt, geef je niet op in de belastingaangifte.

Tip 14: Onbelaste vergoeding voor vrijwilligers

Heeb je in 2016 gewerkt als vrijwilliger en daarvoor een vergoeding ontvangen? Deze is dan onbelast als deze niet hoger is dan €150 per maand en ten hoogste €1500 euro per jaar bedraagt. Je hoeft dan niets aan te geven en de organisatie waarvoor je vrijwilligerswerk doet ook niet.

Heb je meer dan deze bedragen ontvangen maar kunt je aantonen dat de hele vergoeding een compensatie is voor daadwerkelijk gemaakte kosten, dan houd je de belastingvrijstelling.

Tip 13: Experimenteer met de verdeling van de aftrekposten

De fiscus helpt bij het handig schuiven met aftrekposten en inkomsten. Na het invullen van de digitale belastingaangifte krijgt u het scherm 'Verdelen' te zien. Door hier de bedragen over jezelf en je partner te verdelen, zie je direct wat de invloed is op het belastingbedrag dat je onder aan de streep moet betalen.

Tip 12: Fiscaal partnerschap

Heb je het hele jaar een fiscale partner? Of kies je ervoor om het hele jaar als fiscale partners te worden beschouwd? Dan moetje je aangifte anders invullen. Dit kan gevolgen hebben voor de belasting die je moet betalen. Er zijn namelijk onderdelen bij de aangifte die voor jou en jouw fiscale partner samen gelden: je mag bijvoorbeeld gemeenschappelijke aftrekposten verdelen. Drempelbedragen hangen af van het gezamenlijke inkomen.

De manier waarop je inkomsten en aftrekposten verdeelt, kan van invloed zijn op de belasting en premie die je betaalt. Iedere verdeling mag, als het totaal maar 100% is. Degene met het hoogste inkomen kan bijvoorbeeld de kosten aftrekken. Op die manier behaal je het grootste belastingvoordeel

Tip 11: Veel aftrekposten? Mogelijk recht op toeslagen!

Mensen die geen toeslagen ontvangen maar die zoveel aftrekposten blijken te hebben dat hun inkomen daalt, moeten er alert op zijn dat zij mogelijk recht hebben op zorg- of huurtoeslag. Deze toeslagen zijn nog tot 1 september 2017 aan te vragen.

Tip 10: Ken je aftrekposten

Zorg ervoor dat je op de hoogte bent van de aftrekposten die de fiscus hanteert. Weet je wat aftrekbaar is, dan kun je er bijvoorbeeld voor zorgen dat je uitgaven voldoen aan de regels voor aftrek. Een voorbeeld hiervan zijn zorgkosten die je onder bepaalde voorwaarden kunt aftrekken in je belastingaangifte, zoals zorgkosten die niet worden vergoed door je zorgverzekering.

Je moet zelf je aftrekposten invullen op je aangifgteformulier. Deze worden vooraf niet ingevuld door de Belastingdienst. Let hier dus goed op!

Tip 9: Wisselend inkomen? Vraag middeling aan!

Ben je net begonnen aan je eerste baan, ben je na een sabbatical weer aan het werk gegaan of ga je met pensioen? Dan kan het zijn dat je inkomsten sterk wisselen. Wanneer je inkomsten in 3 opeenvolgende jaren sterk wisselen, betaal je meer belasting dan wanneer het in die jaren gelijk zou zijn.

Dit verschil kun je echter terugkrijgen door het aanvragen via middeling. Dit kan vele honderden euro’s schelen. Een proefberekening kan worden gemaakt bij berekenhet.nl. Mocht je inderdaad geld terugkrijgen, stuur dan het printje van je berekening mee met je aangifte.

Tip 8: Tip 8: Maak handig gebruik van je schulden

Heb je naast je spaarrekening ook schulden? Deze kun je bij je belastingaangifte in je voordeel gebruiken. Schulden kun je namelijk in mindering brengen op je vermogen in box 3. Hierbij moet je er wel op letten dat je, net als bij je spaargeld, als peildatum 1 januari 2016 neemt. 

Schulden die nog wel eens worden vergeten, zijn negatieve saldi op bankrekeningen. Hypotheekschulden zij bij een eigen woning al aftrekbaar in box 1.

Schulden worden pas in mindering gebracht als het belastbaar inkomen boven een drempel van €3.000 uitkomt. Bij fiscale partners is dat het dubbele bedrag, dus €6.000.

Tip 7: Verdienen aan het OV

Wie op eigen kosten met het openbaar vervoer naar zijn werk reist, mag daarvoor maximaal €2066 aftrekken. De hoogte van deze aftrekpost is wel afhankelijk van de reisafstand en het aantal dagen per week. De reiskosten moeten wel goed worden gedocumenteerd. Een reiskostenvergoeding van de werkgever vermindert de aftrek.

Tip 6: Fout in de aangifte? Stuur 'm opnieuw!

Zitten er fouten in de aangifte? Bent u aftrekposten vergeten? Stuur de aangifte dan opnieuw in. De Belastingdienst gaat uit van de laatst ingestuurde aangifte.

Tip 5: Rond slim af

Op de aangifte moet je hele getallen invullen. Cijfers achter de komma mogen daarbij in je voordeel worden afgerond.  Aftekposten mag je naar boven afronden, inkomensbestanddelen of vermogen naar beneden. Toegegeven, van de bedragen word je niet rijk, maar je verdient er wel weer wat euro's mee.

Tip 4: Geld terugkrijgen

Het kan zijn dat er te veel belasting is ingehouden over je loon, je uitkering of je lijfrente. Wie bijvoorbeeld niet het hele jaar heeft gewerkt, kinderen heeft of studeert, kan recht hebben op teruggave. Door het invullen van de digitale aangifte kom je er vanzelf achter of je hier recht op hebt.

Heb je inderdaad recht op teruggave? Check dan of dit ook over eerdere jaren het geval is. Je kunt tot 5 jaar terug aangifte doen, dus vanaf 2012.

Tip 3: Nog steeds is 1 april belangrijk!

Hoewel je de tijd hebt om tot 1 mei aanstaande je aangifte te doen, blijft 1 april een belangrijke datum. Wil je er zeker van zijn dat de fiscus voor 1 juli laat weten of je geld terugkrijgt en dit geld daarna binnen een paar dagen op je rekening stort, dan dien je voor 1 april aangifte te doen.

Doe je later aangifte, maar wel voor 1 mei, dan heb je die garantie niet en krijg je je te veel betaaltde belasting mogelijk pas later terug.

Tip 2: Controleer of de aangifte volledig is

De fiscus probeert de aangifte inkomstenbelasting steeds wat makkelijker te maken. Ook dit jaar zijn gegevens zoals inkomen, spaargeld, pensioen, WOZ-waarde en schulden al vaak voor je ingevuld. Controleer deze gegevens goed en check of de fiscus volledig is geweest. Je bent namelijk zelf verantwoordelijk voor een foutloze aangifte. Een handige checklist vind je op de website van de Belastingdienst.

Aangifte doen kan via Mijn Belastingdienst.nl (inloggen met DigiD). Je kunt ook aangifte doen via de app Aangifte 2016. Wie veel wijzigingen wil aanbrengen, kan beter gebruik maken van Mijn Belastingdienst.

Tip 1: Wees op tijd

Bijna iedereen weet wel dat de belastingaangifte voor 1 mei binnen moet zijn. Toch zijn nog steeds veel mensen te laat, waardoor zij risico lopen op forse boetes. Lukt het echt niet voor 1 mei? Dan kunt u beter uitstel aanvragen. Dit kan online of via de Belastingtelefoon. Wie uitstel heeft aangevraagd, krijgt tot 1 september de tijd.

Meer artikelen in DFT Geld

Nederlands bedrijf leent iPhone X uit
3 uur geleden
Schuldhulp van verzekeraar
6 uur geleden
Minder wanbetalers zorgpremie
20 uur geleden
Hoe is het met je huwelijk?
21 uur geleden
Geen discriminatie bij stopzetten uitkeringen
22 uur geleden
Sla je financiële slag voor einde van 2017
22 uur geleden
Schadevergoeding door haast bij hypotheek
1 dag geleden
Pirate Bay moet weer geblokkeerd
1 dag geleden
Zorgtoeslag iets verhoogd
1 dag geleden
'Nabestaanden betalen te veel voor uitvaarten'
1 dag geleden