vrijdag 17 maart 2017, 7:00

’Straf afwezige student in portemonnee’

Wethouder Hugo de Jonge.. © foto serge ligtenberg

Studenten die lange tijd afwezig van school zijn moeten dat in hun portemonnee voelen. Die oproep doet de Rotterdamse wethouder Hugo de Jonge (Onderwijs) aan het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.

„Studenten die ongeoorloofd afwezig zijn, moeten daar sneller de financiële consequenties van voelen. Volgens de huidige studiefinancieringsregels wordt de gift voor mbo niveau 1 en 2 pas na acht weken aaneengesloten afwezigheid definitief omgezet in een schuld. Ik stel voor om deze termijn te bekorten naar vier weken. Studiefinanciering is bedoeld om te studeren, niet om op de bank te hangen”, aldus De Jonge gisteren op de Dag van de Leerplicht.

Daarnaast stelt de wethouder dat er geen handhavingsinstrument is voor 18-plussers die niet meer leerplichtig zijn, terwijl meer dan tachtig procent van de voortijdig schoolverlaters 18-plus is. „Ik wil aandringen op een verlenging van de kwalificatieplicht.”

De maatregelen die Rotterdam neemt om het aantal schoolverlaters te doen verlagen, lijken te werken. „De afgelopen jaren hebben we in de regio Rijnmond al een mooie daling laten zien van 4.8 procent in 2010-2011 naar 2,4 procent in 2015-2016, dit komt neer op een daling van vijftig procent”, aldus De Jonge. „Onze ambitie blijft natuurlijk om dit percentage nog verder naar beneden te brengen.”

De gemeente probeert met allerlei maatregelen zoals het creëren van een vangnet rondom studenten schooluitval tegen te gaan. Zo zijn er jongerencoaches die jongeren die dreigen uit te vallen of recent zijn uitgevallen zo snel mogelijk bezoeken. ,,Deze coach biedt een luisterend oor en brengt de situatie van de jongeren in kaart. Daarnaast motiveren, ondersteunen en monitoren de coaches de jongeren tot ze terugkeren naar het onderwijs”, stelt de wethouder.

Meer artikelen in DFT Geld

BCC zet robots in
17 uur geleden
Laagopgeleiden later met pensioen
17 uur geleden
Vertrouwen woningverkopers op hoogtepunt
20 uur geleden
Beroepsverboden voor drie bankiers
20 uur geleden
Amsterdam krijgt meer goedkope huurhuizen
21 uur geleden
Mobiel vaker in thuispakket
21 uur geleden
Betalen met ring mogelijk bij ABN AMRO
22 uur geleden
Jonge mbo'ers gewild op de arbeidsmarkt
23 uur geleden
Cadeau uit Den Haag voor bruidsparen: huwelijkse voorwaarden (deel I)
1 dag geleden
Amsterdam minder duur voor expats
1 dag geleden