woensdag 19 april 2017, 13:11

Nieuw hulpje om inzicht te geven in pensioen

© HOLLANDSE HOOGTE

Ambtenarenpensioenfonds ABP en pensioenuitvoerder APG hebben een nieuwe manier bedacht om deelnemers inzicht te geven in hun pensioen. Met een visualisatie van een ,,persoonlijke pensioenpot'' willen ze het makkelijker maken voor mensen om te zien welk bedrag ze aan pensioen hebben opgebouwd. Ook kunnen deelnemers zien wat door henzelf en door de werkgever ingelegd wordt en wat het resultaat van beleggingen is.

Het prototype van het hulpmiddel werd woensdag gepresenteerd in Delft. Het is de bedoeling dat alle deelnemers van het grootste pensioenfonds van Nederland er vanaf volgend jaar gebruik van kunnen maken.

Over de communicatie en het imago van pensioenfondsen is afgelopen jaren veel te doen geweest. Veel mensen menen dat ze nu meer premie betalen dan ze straks aan pensioenuitkering terugkrijgen. ,,Dit zijn misvattingen, maar ze leven sterk onder pensioendeelnemers'', aldus ABP en APG.

Daarbij staan veel fondsen door de lage rente er financieel al een tijd niet heel goed voor, met dreiging van pensioenkortingen tot gevolg. Dat vergt veel extra uitlegwerk voor de pensioensector.

In Den Haag wordt tevens gediscussieerd over een grootscheepse hervorming van het pensioenstelsel. Dat is nodig om het hele systeem ondanks veranderingen in de samenleving toch toekomstbestendig te houden. In die discussie lijkt vooralsnog veel belangstelling te bestaan voor een systeem waarbij mensen een persoonlijk pensioenpotje opbouwen maar waar toch collectief gedeelde risico's blijven bestaan.

ABP en APG presenteerden in Delft geen complete uitwerking van een nieuw pensioenstelsel. Maar ze denken wel dat hun nieuwe communicatietoepassing ook in een vernieuwd stelsel gebruikt moet kunnen worden. Ze willen het hulpmiddel mede daarom ook beschikbaar stellen voor andere pensioenfondsen die ermee willen werken.

Meer artikelen in DFT Geld

Privévliegtuigen in de uitverkoop
1 dag geleden
Hittegolf: DFT-lezers vluchten naar binnen
1 dag geleden
’Maak arbo-gesprek over toekomst verplicht’
1 dag geleden
Arbeidsmarkt biedt niet alleen kansen
1 dag geleden
Strop NN in woekerpoliszaak
2 dagen geleden
NN moet definitief betalen in woekerpoliszaak
2 dagen geleden
Werkenden krijgen kleiner deel van de koek
2 dagen geleden
Ombudsman: Onze veteranen verdienen erkenning!
1 dag geleden
BCC zet robots in
3 dagen geleden
Laagopgeleiden later met pensioen
3 dagen geleden