donderdag 23 februari 2017, 7:31

Onderzoek: vervoer vervuilt meer dan gedacht

© Hollandse Hoogte

Het vervoer van goederen en personen veroorzaakt veel meer CO2-uitstoot dan tot nu toe werd aangenomen. Al het Nederlandse vervoer samen is verantwoordelijk voor de uitstoot van ruim een kwart van de totale Nederlandse uitstoot van het schadelijke broeikasgas kooldioxide (CO2). Daarvan komt 10 procent voor rekening van het vliegverkeer en de scheepvaart.

Dat blijkt donderdag uit een studie die onderzoeks- en adviesbureau CE Delft deed (zie rapport) in opdracht van de milieuorganisaties Greenpeace, Milieudefensie en Natuur & Milieu. In deze studie is ook gekeken naar het vliegverkeer en de scheepvaart. In andere studies gebeurde dat tot nu toe niet.

De drie milieugroeperingen willen dat de nieuwe Tweede Kamer zich sterk maakt voor een stevig vervoersbeleid om te voorkomen dat de mobiliteitssector (inclusief vliegverkeer en scheepvaart) in 2050 goed is voor 46 procent van alle CO2-uitstoot in Nederland. Ze denken aan maatregelen als een vliegtax, kilometerheffing en het verlagen van de maximumsnelheid waarmee snel kan worden gezorgd dat er minder CO2 vrijkomt. Ook zouden na 2025 alleen nog nieuwe auto’s verkocht moeten worden die geen vervuilende gassen uitstoten.

„Nederland moet in hoog tempo zuiniger, anders en minder kilometers gaan maken om de CO2-uitstoot terug te brengen naar een houdbaar niveau”, stellen de milieuorganisaties. „Er is op korte termijn een stevig pakket aanvullende maatregelen nodig. Anders raken de Nederlandse klimaatdoelstellingen volledig buiten bereik.”

Tijdens de Klimaattop in Parijs spraken bijna tweehonderd landen af de CO2-uitstoot te verminderen om de wereldwijde temperatuurstijging tot minder dan 2 graden Celsius te beperken.

Meer artikelen in Gezondheid

Meertalig toestel versnelt controle diabetici
18 uur geleden
Forse toename van combi tbc- en hiv-infecties
1 dag geleden
’Dit is te verdrietig voor woorden’
2 dagen geleden
Griepgolf bijna voorbij
3 dagen geleden
Laks met hartrisico
4 dagen geleden
'Cholesterol kan spectaculair omlaag'
7 dagen geleden
Moeizaam in de slaapstand
16 Mar 17
VN-commissie zet fentanyl op zwarte lijst
16 Mar 17
Brein dode blijkt actief
09 Mar 17
Zorg hart- en vaatziekte bij vrouw moet beter
08 Mar 17